• Đằng sau vấn đề tự do tôn giáo.


  vào lúc Chủ Nhật, tháng 10 13, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →
  Việt Nam là quốc gia có sự phong phú,đa dạng về văn hóa,tôn giáo,tín ngưỡng.Cộng đồng Việt Nam có 54 dân tộc anh em,cùng chung sống,làm ăn cùng dựng nước và giữ nước từ rất lâu đời.Nét văn hóa thờ cúng tổ tiên cùng với tín ngưỡng theo các tôn giáo được hình thành trong đời sống tâm linh hàng ngày của người dân.

  Tôn giáo ở Việt Nam cũng xuất hiện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày,do sự tín ngưỡng và quyền tự do lựa chọn của mỗi người.Tại Việt Nam bao gồm các nhánh phật giáo như Phật giáo đại thừa,phật giáo tiểu thừa,Phật giáo hòa hảo…Một số Ki tô giáo như: Chính thống giáo Đông Phương,Công giáo Rô Ma,Tin lành,các nhánh Đạo Cao Đài.Ngoài ra còn có một số đạo khác như Bà La Môn,Hồi Giáo…các tôn giáo này được phân bố rộng rãi trong cả nước và có các tự do,tín ngưỡng khác nhau.
  Một tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam (Nguồn:mạng Internet).

  Người theo tôn giáo cũng như không theo tôn giáo đều hoạt động nằm trong khuôn khổ của Pháp Luật,được Pháp Luật Việt Nam thừa nhận và bảo vệ.Vấn đề tôn giáo được Đảng và Nhà nước rất quan tâm,chú trọng và đồng thời luôn quan tâm đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc,không phân biệt đồng bào Lương-Giáo,người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo.Tạo sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển kinh tế-xã hội,xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ Nghĩa.

  Nhìn chung các tôn giáo đều hoạt động theo pháp luật,theo lời răn của chúa “Sống tốt đời đẹp đạo”,“kính chúa yêu nước” và luôn luôn hướng thiện,cùng nhau xây dựng nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam,được bạn bè quốc tế biết đến.

  Điểm đặc biệt của dân tộc,tôn giáo Việt Nam là,“nhiều nhưng mà một” cộng đồng dân tộc luôn luôn đoàn kết,gắn bó với nhau,không có sự phân biệt.Trong lịch sử dựng và dữ nước đồng bào lương cũng như giáo đều đồng tâm hiệp lực,đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước và cùng nhau giữ nước.

  Tuy nhiên vấn đề Tôn Giáo ở Việt Nam cũng là một vấn đề hết sức nhạy cảm,đây là một trong những cái cớ để các thế lực thù địch “vin vào” thực hiện âm mưu chia rẽ,lôi kéo các Tôn Giáo vào các hoạt động,gây mất ổn định tình hình chính trị,ổn định đất nước.Các thế lực thù địch luôn lợi dụng triệt đề vấn đề này để xâm phạm đến tình hình an ninh,chính trị của đất nước.

  Ở các đồng bào vùng sâu vùng xa,đặc biệt là các vùng như Tây Bắc,Phía tây tỉnh Nghệ An hay Tây Nguyên vấn đề tôn giáo luôn được coi là mục tiêu chống phá của thế lực thù địch:như truyền đạo trái pháp luật,xuyên tạc các chính sách dân tộc,tôn giáo của Đảng và nhà nước ta,kích động các bà con giáo dân gây rối trật tự,làm cho tình hình kinh tế-xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn.Điển hình một số vụ việc gần đây như Vụ giáo xứ Thái Hà(178 Nguyễn Lương Bằng),Hà nội do linh mục Ngô Quang Kiệt cầm đầu,bằng việc đánh lạc hướng dư luận,xúi dục,kích động bà con giáo dân làm trái với quy định của pháp luật.Hay giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo Phận Vinh(Nghệ An) gây rối trật tự,bắt người trái pháp luật,hành xử không đúng với tư cách của người con “tôn giáo”…

  Lợi dụng vấn đề dân tộc,tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia,sử dụng những chiêu bài “dân chủ” “nhân quyền” tự do tín ngưỡng thái quá.Âm mưu chia cắt đất nước thành các vương quốc(Vương Quốc Mông tự trị),(nhà nước Khơ Me Krôm),(nhà nước Đề-Ga độc lập)…,các tổ chức chính trị,Đảng phái khác nhau để chia cắt đất nước,thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam,làm mất đi vị trí vai trò của Đảng,nhà nước.

  Không chỉ lấy trong nước làm mục tiêu chống phá mà các thế lực thù địch còn kêu gọi các nước lớn tham gia vào vấn đề tôn giáo để phá hoại đất nước.Đặc biệt là việc kêu gọi một số nước như Mỹ,một số nước Châu Âu,để họ có cái nhìn sai lệch,không đúng về Việt Nam.

  Các thế lực âm mưu lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc,gây hiềm khích giữa đồng bào lương và giáo.Dùng thủ đoạn kích động tôn giáo,gây hằn thù giữa tôn giáo với chính quyền,từ đó khoét sâu vào mâu thuẫn,tạo cớ “Dựng cờ” gây rối.Trong thời gian gần đây,thủ đoạn đó của thế lực thù địch được lợi dụng triệt để và đã từng có những vụ việc xẩy ra trong thực tế gây ra thiệt hại to lớn cho đất nước.

  Lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,họ cho rằng chế độ XHCN là vô thần không thể dung hòa với các tín ngưỡng trong xã hội.Họ vu khống nhà nước Việt Nam coi tôn giáo như kẻ thù,để kích động chia rẽ chính quyền với bà con giáo dân,nhằm lấy tôn giáo làm bàn đạp để tấn công chế độ của đất nước.Trên thực tế đây chính là cái cớ,chúng không hề biết đến chính sách,đường lối của Đảng và nhà nước ta,chúng quy chụp vấn đề một cách hoàn toàn mang tính chủ quan,mang tính chất hận thù và kích động phá hoại.

  Chúng lợi dụng triệt để mọi mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống xã hội,để tuyên truyền,xuyên tạc,theo hình thức “Chuyện bé xé ra to”,nhằm khơi sâu lòng thù hận trong mỗi bà con giáo dân,âm mưu lâu dài “không đánh mà thắng”chỉ cần khoét sâu,làm cho nội bộ tự diễn biến,dân tộc tự chia rẽ.

  Chính vì thế chúng ta cần phải cẩn thận với âm mưu của thế lực thù địch,chủ động phòng ngừa,phát hiện và đấu tranh với âm mưu đen tối của chúng.Tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục truyền thống yêu nước,truyền thống cách mạng cho bà con để không ngừng đề cao cảnh giác với âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.không ngừng nâng cao trình độ nhận thức,nâng cao năng lực phát hiện âm mưa của thế lực thù địch.Tăng cường phát triển kinh tế xã hội,đảm bảo đời sống tinh thần vật chất cho bà con,đảm bảo tính công bằng dân chủ.Vận động quần chúng tham gia vào công tác đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm.Đảm bảo tự do,tín ngưỡng của bà con tôn giáo,nhưng phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật,không được lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo,để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Vạch rõ những âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời nghiêm trị theo pháp luật những hành vi đó.

  Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay,bên cạnh những lợi ích cần thiết cho điều kiện cần để phát triển kinh tế-xã hội,thì mặt tiêu cực mà nó mang lại là rất lớn.Do vậy cần phải dự đoán trước được các tình huống có thể xẩy ra để có các phương án phù hợp đối phó.

  Trách nhiệm ở đây phải thuộc về hai phía:

  Phía nhà nước,phải không ngừng tăng cường sự phát triển kinh tế-xã hội,tăng cường công tác kiểm tra hoạt động từ cơ sở,phát hiện kịp thời những sai phạm và thiếu sót để xử lý,đảm bảo quyền tự do,tín ngưỡng của dân tộc tôn giáo.Phải không ngừng phát hiện kịp thời đối phó với những âm mưu kích động của các thế lực thù địch,biết được trung tâm chống là từ đâu? Mục đích của chúng là gì?.

  Phía nhân dân,phía đồng bào tôn giáo,phải sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật,không được lợi dụng quyền tự do đó để xâm phạm An ninh Quốc Gia-Trật tự an toàn xã hội,thể hiện mình là một công dân tự hào mang quốc tịch Việt Nam,tăng cường thắt chặt tình đoàn kết dân tộc,đoàn kết Lương-Giáo.

  Nếu quán triệt nhất quán được những vấn đề này thì không những thế lực không thể lợi dụng được mà còn phản tác dụng khi lợi dụng vấn đề này,chứng minh với thế giới rằng,trong mọi điều kiện hoàn cảnh thì dân tộc Việt Nam luôn đứng vững và không ngừng phát triển hơn nữa./  Kiến Quốc.
  Nguồn tiengnoitre.blog

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lượt xem