• KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.


  vào lúc Thứ Năm, tháng 2 28, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →
  Nếu như nói an ninh , quốc phòng, giáo dục , văn hóa - xã hội ... là những lĩnh vực không thể thiếu cho sự ổn định và phát triển của đất nước thì khoa học - công nghệ là một lĩnh vực vô cùng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển của mỗi đất nước chứ không riêng gì đất nước Việt Nam ta , đó là một lĩnh vực mà có mối liên hệ mật thiết và bổ trợ cho sự phát triển của các lĩnh vực khác. Đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế thì khoa học- công nghệ ngày càng quan trọng.

  Khoa học - công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích trong sự phát triển của đất nước. Nó giúp đẩy nhanh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước , đổi mới công nghệ máy móc cũ thay bằng công nghệ máy móc mới hiện đại và ngày càng giảm sức lao động của con người. Có khoa học - công nghệ , năng suất lao động ngày càng tăng lên , hàng hóa của cải vật chất ngày càng nhiều , đất nước ngày càng phát triển và có vị thế lơn về kinh tế, nhất là trong quá trình hội nhập thì việc có vị thế lơn về kinh tế trong khu vực và thế giới là vô cùng cần thiết cho sự phát triển của đất nước. Không chỉ vậy khoa học - công nghệ còn giúp nâng cao chất lượng y tế , quốc phòng , an ninh... về máy móc , phương tiện tạo điều kiện lớn cho sự phát triển của y tế nước nhà , đời sống nhân dân từng bước cải thiện , quốc phòng an ninh sẽ ngày càng hiện đại hơn và bảo vệ vững chắc an ninh và tăng cường sức mạnh phòng thủ đất nước. Rõ ràng một điều là khoa học - công nghệ sẽ giúp cho việc hiện đại hóa các máy móc , công nghệ trong các lĩnh vực khác như văn hóa , giáo dục ,như vậy khoa học - công nghệ sẽ làm cho đất nước ngày càng văn minh hơn.

  Trong quá trình hội nhập hiện nay thì khoa học - công nghệ sẽ làm cho đất nước ngày càng văn minh hiện đại , đẩy nhanh, mạnh và vững chắc cho sự phát triển của đất nước. Nâng cao sức cạnh tranh và tiếng nói của đất nước Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế. Chính vì vậy mà khoa học - công nghệ là một trong lĩnh vực trọng tâm mà Đảng và Nhà nước luôn coi trọng và tăng cường thúc đẩy phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nãy và cũng là lĩnh vực luôn được chú trọng xuyên xuốt tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Để cho khoa học - công nghệ phát triển mạnh trên đất nước Việt Nam thì đòi hỏi đất nước ta phải chú trọng đầu tư phát triển mạnh mè nền giáo dục cho thế hệ trẻ vì chính họ - những chủ nhân tương lai của đất nước, với sức trẻ , tính năng động sáng tạo sẽ tiếp thu khoa học - công nghệ của thế giới , và đặc biệt là có thể sáng tạo ra những sản phẩm trí tuệ cho đất nước. Sức trẻ chính là nhân tố chính và là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nước nhà .  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem