• ĐỪNG ĐỂ CHỦ TỊCH NƯỚC TRỞ THÀNH HÌNH ẢNH MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG!


  vào lúc Chủ Nhật, tháng 6 30, 2013
  ĐỪNG ĐỂ CHỦ TỊCH NƯỚC TRỞ THÀNH HÌNH ẢNH MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG! Đọc bản dự thảo Hiến pháp lần này có nội dung đề xuất tăng quyền cho Chủ tịch nước, mình cũng suy nghĩ đôi điều. Mình thấy ...

  VÌ SAO CHÚNG TA NGHÈO?


  vào lúc Thứ Bảy, tháng 6 29, 2013
  VÌ SAO CHÚNG TA NGHÈO? Do thể chế ư? Do quản lý, điều hành kém ư? Do tham nhũng ư? Không phải! Xét điều kiện sống, chúng ta đâu có nghèo. V...

  Người vô tính phi thường


  vào lúc Thứ Sáu, tháng 6 28, 2013
  Người vô tính phi thường Trong lịch sử, những người lưỡng tính và vô tính có những đóng góp phi thường. Alexandrer Đại Đế- vị tướng tài b...

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem