• Thuê người đi biểu tình


  vào lúc Thứ Ba, tháng 6 04, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →

  P/S: Thực tế người dân đi biểu tình ở Việt Nam là do hám vật chất, người dân bị các thế lực thù địch dùng tiền để mua chuộc, lôi kéo, thuê họ đi biểu tình, nhằm phục vụ cho hoạt động chống phá chính quyền, gây rối trật tự của chúng.


  Nguyễn Anh ( mạn phép mượn khung hình từ Haivl.com)

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem