• Bàn về bài viết sai trái của Lê Hiếu Đằng


  vào lúc Thứ Năm, tháng 7 18, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →
        Là một công dân bình thường của Việt Nam, tôi cũng không quan tâm nhiều đến tình hình chính trị của đất nuớc, khi mà suy nghĩ bình thường của tôi thì nó chẳng ảnh hưởng nhiều gì đến sinh hoạt cũng như cuộc sống hàng ngày của tôi cả. Nhưng trước những vấn đề chính trị lớn của đất nước thì tôi vẫn dành ít nhiều sự quan tâm nhất định như việc Trung Quốc tiến hành lấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam hay việc xét xử các tù nhân chính trị thời gian qua. Gần đây nhất có một sự kiện chính trị mà tôi không thể không quan tâm được đó là vấn đề ông Lê Hiếu Đằng đã có những suy nghị và hành động sai lệch với mong muốn chung của đông đảo nguời dân Việt Nam đó là việc ông đã viết bài “suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” và đã được phổ biến trong các diễn đàn internet.


  Bộ mặt phản tặc của Lê Hiếu Đằng 
       Tôi cũng đã có những hiểu biết nhất định về ông Lê Hiếu Đằng này khi mà ông luôn “đi đầu” trong các cuộc biểu tình về việc phản đối chống việc Trung Quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tìm hiểu sâu thêm về nhân vật này tôi được biết ông lớn lên trong xã hội miền Nam Việt Nam, cuộc đời của ông cũng có nhiều sự thay đổi đáng kể khi mà ông ra Huế học sau đó bị giam cầm ở Huế vì các hoạt động phục vụ cộng sản và chống lại chính quyền Việt Nam cộng hoà. Năm 1996, ông trở thành thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là người có kiến thức sâu rộng và có nhiều chức vụ khác nhau trong chính quyền như Phó chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố… là một người lớn lên từ cách mạng và đã có nhiều thời gian gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng trong thời gian dưỡng bệnh của ông ở giữa tháng 8 vừa qua ông đã viết bài về việc phải thực hiện đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam vừa rồi thì ông làm tôi và mọi nguời vô cùng thất vọng về tư cách của ông, cảm thấy thật xấu hổ cho ông khi ông đã dám chống lại lợi ích của Nhà nước và của người dân. Nói thật khi đọc những quan điểm của ông về việc đa nguyên, đa đảng đối với Việt Nam thi tôi nhận ra sự thật hoàn toàn không như những gì ông nói, chính những quan điểm, suy nghĩ của ông cho rằng phải thành lập một chính đảng mới để phục vụ cho dân chủ ở nước ta được thực hiện đầy đủ hơn, nhưng đó chỉ là lời lẽ tung hô bên ngoài mà thôi, thực ra bản chất chỉ là để phục vụ cho lợi ích của một nhóm người nhất định.

        Theo như lời ông Đặng về vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam thì có rất nhiều đảng viên không còn muốn sinh hoạt đảng nữa, giấy sinh hoạt đảng mang về thì cũng bỏ ở đấy nhưng họ không giám tiến hành ra khỏi Đảng. Vậy thưa ông Đảng, những người mà ông tiếp xúc và họ bày tỏ quan điểm trên với ông là ai hay ông chỉ nói chung chung thế mà không có cái tên nào để thuyết phục thì liệu có ai tin những lời lẽ đó của ông không? Ông kêu gọi thành lập các đảng phái đối lập để thực hiện dân chủ, ông đề xuất đảng đó là đảng Dân chủ Việt Nam, khi đề xuất thành lập đảng này ông có cho rằng đảng này có đủ sức để lãnh đạo đất nước ta phát triển không? Với lại những thành viên của đảng này liệu thực sự có đủ năng lực cũng như những phẩm chất đạo đức để đứng trong hành ngũ một đảng đối lập không? Hay những thành viên đó sẽ là những phần tử cơ hội thật sự, lợi dụng đảng đối lập để tạo cơ hội cho mình thực hiện âm mưu mang lại lợi ích cho bản thân mình mà thôi. Như vậy lập thêm đảng đối lập để làm gì, để làm cho đất nước ta nhở bé và ngày càng chậm phát triển so với thế giới à? Hay thành lập đảng đối lập để suốt ngày cạnh tranh nhau và làm cho đất nước trở nên loạn lạc??? Những lợi ích cho người dân, cho đất nước chưa thấy đâu nhưng có một điều chắc chắn là tình hình chính trị của đất nước sẽ không ổn định, tạo điều kiện cho các hoạt động chống phá sự phát triển và đi lên con đường xã hội chủ nghĩa của đất nước ta. Không chỉ chính trị bất ổn định mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế của đất nước, nền văn hoá-giáo dục sẽ không còn được quan tâm sâu sắc nữa và hậu quả cuối cùng thì ai sẽ chịu. Đó là người dân chứ sao, dẫm lên sự khổ nhục của người dân để đem lại lợi ích cho một nhóm người thì xin hỏi việc thành lập thêm một đảng phái đối lập nữa để làm gì?

        Trong khi đó thì Việt Nam chúng ta với một Đảng duy nhất là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang đưa nước ta hội nhập với quốc tế và sánh bước với năm châu. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp khai sinh nên nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân chống đế quốc Mỹ xâm lược để thống nhất hai miền Nam Bắc, làm cho người dân được sống trong một đất nước hào bình, ấm no và hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước tiến hành công cuộc đổi mới cho đất nước và đã ghi được nhiều thành tích nổi bật mà người dân trong nước đều cảm nhận được. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới và quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì nền kinh tế nước ta đang ngày càng phát triển và được thế giới đánh giá cao. Về các lĩnh vực văn hoá-giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao và dần dần đi tới xoá hẳn mù chữ cho người dân,… Kể về thành tích mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đạt được thì một bài viết ngắn gọn của cá nhân tôi không thể kể hết được, nhưng tôi chỉ muốn khẳng định với ông Lê Hiếu Đằng rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đất nước ta ngày càng phát triển và người dân thì có cuộc sống hoà bình, no đủ và hạnh phúc.

        Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng kết nạp thêm những công dân ưu tú vào Đảng, đồng thời cũng loại bỏ những phần tử không chung thành với con đường mà Đảng đã chọn. Và thật là xấu hổ khi viết bải này tôi đựơc biết ông Lê Hiếu Đằng năm nay đã hơn 45 tuổi đảng. Sống từng ấy năm trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà giờ ông lại quay lại định đạp đổ Đảng, định đi ngược lại lợi ích của người dân, của đất nước. Với hành động đó ông không chỉ không xứng đáng là một người đảng viên của Đảng Cộng sản mà ông còn không xứng đáng là một công dân Việt nam.


  Hunter

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem