• Cương lĩnh Đảng dân chủ xã hội - Một văn bản bất hợp pháp


  vào lúc Thứ Sáu, tháng 7 19, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →
  Lê Hiếu Đằng - Con người theo chủ nghĩa cơ hội
  Lê Hiếu Đằng - Con người theo chủ nghĩa cơ hội

            Cương lĩnh của đảng dân chủ xã hội được xây dựng trên nền tảng khi người khởi xướng nó là Lê Hiếu Đằng, nhân vật bị phê phán rât nhiều trong thời gian gần dây. Đã có rất nhiều ý kiến đóng góp của các phần tử quá khích trong việc xây dựng cương lĩnh của “dân chủ xã hội”. Đảng “dân chủ xã hội” thành lập đi ngược lại với lợi ích của nhân dân Việt Nam, “đang dân chủ xã hội” gồm những thành viên là những người bị Đảng Cộng Sản Việt Nam khai trừ những con người bị mua chuộc hay là những phần tử cơ hội chính trị. Lê Hiếu Đằng từng là: Nguyên phó TTK Ủy ban TƯ LM các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam, Nguyên phó CT Ủy ban MTTQ VN TP.HCM (từ 1989-2009), Đại biểu HĐND TP HCM khóa 4, khóa 5”. Thế nhưng sau những thành tích đó và hơn 45 năm đứng trong hang ngũ của Đảng bây giờ quay lưng lại với Đảng và với chính mình. Lê Hiếu Đằng xây dựng nên đảng “dân chủ xã hội” với mục đích là đảng đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam, hơn thế nữa giọng điểu của ông ta luôn là muốn trả thù lại, tính sổ lại với ĐCS VN.
            Đảng “dân chủ xã hội” lập ra với cac nguyên tắc hoạt động
  -         Không lật đổ chính quyền: có nghĩa là lập ra để đối kháng với DCS VN, sẽ không lật đổ DCS VN mà mục đích làm suy yếu DCS, trường hợp khi Đảng Cộng Sản suy yếu sẽ là cơ hội tốt cho các thế lực thù địch xâm nhập kích động quần chúng nhân dân tình đoàn kết giữa nhân dân và Đảng Cộng Sản.
  -         Bảo tồn những giá trị lịch sử, thay đổi thể chế: đã cho thấy mục đích xấu xa của bọn phản động, thay đổi hệ thống chính trị tại Việt Nam, dần dần thay đổi nó sang con đường đa nguyên đa đảng. Bề ngoài thì luôn tuyên bố bảo vệ những giá trị lịch sử mà sự hi sinh của dân tộc. Gỡ bỏ giá trị pháp lý của cương lĩnh của đảng dân chủ xã hội là góp phẩn vào con đường làm trong sạch các phần tử chống đối lại DCS VN. Đa nguyên, Đa đảng tuy nó là xu thế nhưng nó không phù hợp với chế độ chính trị ở Việt Nam, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của nhân dân Việt Nam.
  -         Thành lập “dân chủ xã hội” không thể bảo vệ được Hoàng Sa và Trường Sa mà chỉ làm xấu hơn tình hình xã hội trong nước, kích động bạo lực đi ngược lại chủ trương chính sách tuân thủ luật pháp quốc tế của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  -         Trong các ý kiến góp ý xây dựng cương lĩnh còn có ý kiến về dân chủ và nhân quyền: nó đã đục khoét các thiếu sót ở luật về quyền bình đẳng (điều 52 hiến pháp nước Việt Nam). Cụ thể chúng đã lấy những lý lẽ luận điệu của chúng chỉ là xuyên tạc mà không có căn cứ pháp luật quy định rõ rang, việc thành lập đảng đối lập chỉ là nguyện vọng của những phần tử phẩn động, đường lối của chúng là:  “Hình thành và phát triển lực lượng ban đầu từ những nhân tố trong nước, hoan nghênh những đảng viên đảng CSVN gia nhập đảng Dân chủ xã hội bằng ý thức tự nguyện. Vừa đấu tranh vừa phối hợp với Đảng CSVN cùng chính quyền để chuẩn bị tiền đề hòa nhập sâu sắc, đàm phán thành công với các cường quốc và các liên minh quốc tế. Tạo thế trận vững chắc để phát triển chiều sâu và bảo vệ tổ quốc” những luận điệu xảo trá vừa đấm vừa xoa của kẻ địch, thé nào là “vừa đấu trang vừa phối hợp với Đảng Cộng Sản”. ấu cũng chỉ là muôn xóa bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  -         Phương pháp đấu tranh của chúng là bất bạo động: chủ yếu tấn công trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, làm thay đổi lệch lạc tư tưởng của nhân dân, chia rẽ sự đoàn kết nhân dân với Đảng Cộng Sản Việt Nam, lôi kéo những con người bất mãn với ĐCS VN, những đối tượng cơ hội chính trị, kích động quần chúng nhân dân biểu tình chống đối chính quyền. Chúng xuyên tạc luật, coi hội và Đảng cùng là tổ chức chính trị.
  Sự khác nhau giữa hội và Đảng.
  Hội chủ là một nhóm người có người đứng đầu, tuân theo những nguyên tắc và hoạt động do những người đứng đầu đề ra, bắt buộc các thành viên phải tham gia, điều đó cho thấy vai trò của các nhân không được phát huy, mà nó bị trừ dập khi đi ngược lại với lợi ích của người đứng đầu.
  Đảng là tổ chức chính trị do nhân dân bầu ra, đại diện quyền lợi của nhân dân, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân “do dân và vì dân”, dân làm dân bàn dân kiểm tra. Đảng có luận cương rõ ràng, xác định con đường đúng đắn nhất với đất nước, Đảng được công nhận và quyền tự quyết khi tham gia quan hệ quốc tế.

  Từ những sự khác nhau trên cho thấy quan điểm coi nhóm tổ chức được gọi là “dân chủ xã hội” tương đương với Đảng Cộng Sản Việt Nam là một ý kiến hoàn toàn sai lầm và không thể chấp nhận luận điểm đó.

  Kinh Vân Bộ

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem