• VÌ SAO KHÔNG CẦN ĐỔI TÊN NƯỚC?


  vào lúc Chủ Nhật, tháng 3 17, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →


             Trong quá trình góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, một số ý kiến cho rằng cần phải đổi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành nước Việt Nam dân chủ, cộng hòa, nước Cộng hòa nhân dân Việt Nam, nước Việt Nam... Để hiểu rõ những góp ý trên, chúng ta cần phân tích ý nghĩa tên của quốc gia và có cần đổi tên hay không.
  Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992
  Mỗi quốc gia có mục tiêu chính trị và xuất phát từ lịch sử và thực tiễn đất nước để đặt tên nước. Chẳng hạn Mỹ, do nhiều bang hợp lại nên phải đặt tên nước là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để chỉ rõ lịch sử hợp thành và mong muốn không chia cắt đất nước.
  Hầu hết các nước đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hiện nay đều lấy các tên gọi gắn với các cụm từ “cộng hòa”, dân chủ”… Điều này phản ánh rất rõ tương quan lực lượng trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp tư sản đối với giai cấp địa chủ, phong kiến và kết quả của cuộc đấu tranh đó là thắng lợi thuộc về giai cấp tư sản và họ ghi nhận thành quả đó vào tên nước.
  Ở Việt Nam, Ngày 2/7/1976, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện chính thể, mục tiêu, con đường và bản chất của chế độ mà chúng ta hướng đến đó là chủ nghĩa cộng sản. Mặt khác, vì mục tiêu cao đẹp này mà hàng chục, hàng triệu đã không tiêc máu, xương hy sinh. Do vậy, chúng ta phải bảo vệ thành quả cách mạng và tiếp tục ghi nhớ sự hy sinh cao cả đó.
  Sự thay đổi tên nước trong thời kỳ này là không cần thiết, bởi vì:
  - Mục tiêu của Đảng, dân tộc và nhân dân ta cuối cùng vẫn là Chủ nghĩa xã hội tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản, điều đó phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở Việt Nam và phù hợp với qui luật phát triển.
  Tên nước “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” có nghĩa là Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm thực hiện bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội; chứ hoàn toàn không có nghĩa là đã thừa nhận chế độ kinh tế hiện nay là chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc Hiến pháp sửa đổi hiến định tên nước như vậy sẽ luôn nhắc nhở người Việt Nam luôn luôn nhớ đến mục tiêu lý tưởng và nhiệm vụ là thực hiện và xây dựng bằng được một chế độ xã hội tiên tiến, tốt đẹp nhất.   
  - Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trở nên quen thuộc và gắn bó với mọi người dân Việt Nam 37 năm nay (từa năm 1976 đến nay). Tên gọi này cũng đã được bạn bè quốc tế thừa nhận.
  - Với những thành tựu quan trọng của đất nước trong suốt những năm vừa qua trên tất cả các lĩnh vực đã khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đổi với Nhà nước và toàn xã hội. Trên thực tế, bạn bè quốc tế đều đã ghi nhận những thành tựu to lớn và những bước phát triển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  Chính vì vậy, việc đổi tên nước trong thời điểm hiện nay là không phù hợp với bản chất của vấn đề, không cần thiết với thực tiễn ở Việt Nam. Chúng ta cần phải kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội và tin tưởng vào tương lai với bước phát triển và những thành tựu to lớn hơn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
  Theo Tiengnoitre

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem