• Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định của khu vực


  vào lúc Thứ Sáu, tháng 3 29, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →

  Đồng chí M.A. Ba-bi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít), đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn Báo Quân đội nhân dân sáng 28-3, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
  Phóng viên (PV): Đồng chí đánh giá như thế nào về công cuộc đổi mới tại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam?
  Đồng chí M.A. Ba-bi: “Đổi mới”, theo chúng tôi hiểu, là một công cuộc cải cách mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện trong những năm qua và đây là một chính sách cải cách kinh tế quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách đổi mới của đất nước. Có rất nhiều thế lực thù địch đang lợi dụng chính sách đổi mới để phá hoại các thành quả đã đạt được, do đó chúng ta phải vận dụng khéo léo và sáng tạo học thuyết Mác- Lê-nin, đối với Việt Nam còn có thêm sự kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Quá trình thực hiện con đường đổi mới của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Điều này chính là động lực giúp các bạn đi tới thành công. Tôi hy vọng rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ra nhiều chính sách phù hợp để thực hiện hiệu quả công cuộc này.
   
  Đồng chí M.A. Ba-bi tại cuộc phòng vấn. Ảnh: Anh Vũ.
   PV:  Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) và Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thể hiện như thế nào, thưa đồng chí?
  Đồng chí M.A. Ba-bi: Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) và Đảng Cộng sản Việt Nam vốn có quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, gắn bó mật thiết, đều được xây dựng trên nền tảng của học thuyết Mác - Lê-nin. Chính vì vậy, hai Đảng có những quan điểm tương đồng, cùng ủng hộ và bảo vệ cho lợi ích của nhân dân lao động. Chúng tôi đánh giá rất cao mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và coi đây là một mối quan hệ đặc biệt. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được phát triển lên những tầm cao mới.
  PV: Trong thời gian tới, Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) và Đảng Cộng sản Việt Nam cần làm gì để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước?
  Đồng chí M.A. Ba-bi: Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là trao đổi thông tin, lý luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việc hoạch định đường lối, chính sách. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Ấn Độ (Mác-xít) mong muốn học tập về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn đang rất thành công và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đất nước.
  Chuyến thăm Việt Nam lần này là một trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Thời gian tới, hai Đảng cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ như trao đổi đoàn, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác xây dựng và phát triển Đảng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt và đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.
  PV: Đề nghị đồng chí cho biết đánh giá của mình về tình hình chính trị và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương?
  Đồng chí M.A. Ba-bi: Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những khu vực trọng yếu, mang tính chiến lược và đang thu hút sự quan tâm của các cường quốc trên thế giới. Từ thực tiễn quá trình lịch sử, chúng tôi ủng hộ và cho rằng mục tiêu quan trọng của khu vực là giải quyết mọi vấn đề bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời tiến tới phi hạt nhân trong khu vực cũng như trên toàn thế giới.
  Việt Nam đang là một quốc gia rất năng động với chính sách cởi mở. Sự ổn định về chính trị và phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đã và đang đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, ổn định của cả khu vực.
  PV: Xin cảm ơn đồng chí!


  Theo QDND

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem