• Công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mỗi quý


  vào lúc Chủ Nhật, tháng 5 05, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →

  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính định kỳ hằng quý phải thực hiện việc công bố công khai tình hình trích lập, quản lý, sử dụng và tồn Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính.
  Ảnh minh họa

  Mục đích của việc công khai này nhằm cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan chức năng và nhân dân về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
  Phó Thủ tướng yêu cầu trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính thực hiện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
  Trước đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Quỹ Bình ổn giá do Liên Bộ Tài chính-Công Thương quyết định, không phải do doanh nghiệp tự quyết định.
  Về vấn đề tăng cường, công khai minh bạch Quỹ Bình ổn giá, Bộ Tài chính khẳng định, điều này luôn là tư duy điều hành của Bộ. Thông tin về Quỹ Bình ổn giá cần minh bạch ở mức cao nhất để người dân và các cơ quan chức năng được biết.
  Cũng liên quan đến việc điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương cho biết Bộ đang chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan sửa đổi Nghị định 84/2009/NĐ-CP trình Chính phủ trước 30/6. Hiện Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo để tiếp thu ý kiến và công khai lấy ý kiến của người dân, trong đó có nội dung quan trọng như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu…
  Theo CTTDTCP

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem