• Hội nghị Trung ương 7 và thắng lợi của nó.


  vào lúc Thứ Tư, tháng 5 15, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →
  Sau 10 ngày làm việc vất vả trong cái nắng oi ả của tiết trời mùa hè,ngày 11/05, hội nghị Trung ương 7,khóa XI đã bế mạc với nhiều thành công.Hội nghị kết thúc đã bổ sung thêm 2 ủy viên Bộ chính trị,một nhân sự Ban bí thư.

                                     (Ảnh:phiên bế mạc hội nghị trung ương Đảng)
  Trong những ngày làm việc hội nghị Trung ương đã bàn bạc và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng.Trong đó,việc kiện toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được hội nghị quan tâm hướng tới.
  Hội nghị đã ghi nhận và nhất trí cao những thành công trong  việc thực hiện tốt và nghiêm chỉnh Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.Trung ương đã yêu cầu cần phải kiên quyết tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nhằm tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng.Đặc biệt,trong hội nghị lần này,hội nghị đã bàn và ban hành nghị quyết tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận.

  Đồng thời,qua hội nghị,Ban Chấp hành Trung ương đã hoan nghênh và cảm ơn tất cả đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
  Trong hội nghị,Ban chấp hành Trung ương còn bàn bạc và thảo luận về những vấn đề quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian sắp tới.Hội nghị Ban chấp hành Tung ương đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân,Phó Chủ Tịch Quốc hội;đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,Phó Thủ Tướng Chính Phủ bổ sung vào Bộ Chính Trị;bầu bổ sung đồng chí Trần Quốc Vương,Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào Ban Bí thư.
  Thắng lợi của hội nghị Trung ương 4 mang một bước ngoặt lớn,thể hiện     được nhiều vấn đề quan trọng,là sự thay đổi cả về tư tưởng lẫn hành động của Đảng.Qua hội nghị,lại một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo và tầm quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước,con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cua nước ta.

  Nguồn Tiengnoitre.blog

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem