• Quy định về phí khám, chữa bệnh tại phòng khám tư nhân


  vào lúc Thứ Hai, tháng 5 20, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →

   Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định phí dịch vụ, nhưng phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và chịu sự quản lý, giám sát của Sở Y tế địa phương.
  Theo phản ánh của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận, hiện nay giá khám, chữa bệnh ở các phòng khám tư nhân không có ai quản lý, phòng khám có thể thu 20.000 đồng/lượt hoặc thậm chí 200.000 đồng/lượt.
  Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đề nghị Bộ Y tế cho biết giải pháp quản lý vấn đề trên.
  Về vấn đề đại biểu Nguyễn Sỹ Cương chất vấn, Bộ Y tế cho biết, việc thu phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế được thực hiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Thông tư liên tịch số04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan.
  Theo đó, việc thu phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân được thực hiện như sau:
  - Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước được căn cứ vào khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của UBND cùng cấp.
  - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định phí dịch vụ và phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh và gia đình bệnh nhân được biết.
  Như vậy, giá dịch vụ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tư nhân do chính cơ sở khám chữa bệnh tư nhân quyết định và chịu sự quản lý, giám sát của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
  Sẽ kiểm soát giá dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân
  Trong thời gian tới, nhằm tăng cường quản lý việc hành nghề y tế tư nhân nói chung và giá dịch vụ y tế nói riêng, Bộ Y tế sẽ tích cực triển khai một số biện pháp:
  - Tăng cường giáo dục về pháp luật khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng là người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nói chung và cơ sở có yếu tố nước ngoài nói riêng.
  - Thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động cho người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
  - Quản lý việc hành nghề đối với người hành nghề sau khi cấp chứng chỉ hành nghề.
  - Tăng cường kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đồng thời xử phạt nghiêm đối với các trường hợp cố tình sai phạm quy định về hành nghề.
  - Kiểm soát giá dịch vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, đặc biệt việc công khai giá dịch vụ.
  Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị Đại biểu Quốc hội cũng như cử tri tăng cường vai trò giám sát các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, đặc biệt là các Sở Y tế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế tư nhân.
  Nguồn CTTCP

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem