• Làm dân thật khó


  vào lúc Thứ Bảy, tháng 9 07, 2013
  Hãy like nếu bài viết có ích →

  Con từng sống những tháng ngày u ám
  Lạm phát tăng rồi lại giảm liên hồi
  Con từng thức những đêm đông tối xạm
  Bao ngân hàng, doanh nghiệp vỡ từng cơn!
  Khủng hoảng nước con, khủng hoảng tâm hồn
  Đạo đức sống suy đồi theo năm tháng
  Hải ngoại bang chỉ chầu chực săm soi
  Quan chức nhiễu và tham thâm lắm rồi
  Lũ "rân chủ" chuyên cò mồi kích động
  Con muốn yên, tình thế chẳng cho yên

  Tái cơ cấu biết bao giờ mới khỏi?
  Bệnh nan y nào biết chữa sao đây?
  Niềm tin giảm, biết bao lâu phục dựng?
  Lòng đau thắt, bàn tay con siết chặt
  Ôi làm dân sao khó quá cha ơi!

  Nhưng con tin...
  Nhờ ơn Đảng, nhờ ơn chính quyền
  Con mới thoát những kiếp đời nô lệ
  Mới tận hưởng hương vị đời thực sự
  Sống tự do, chung sức với non sông!
  Dẫu khó khăn, con vẫn cứ quyết tâm
  Tin chế độ, một niềm tin son sắt!

                                                                   Smith Peter
  Nguồn người con đất mẹ

  Công dân Việt với tình hình của đất nước

  Recent Post

  Note Đóng lại

  Template Information

  ĐIỆN ẢNH

  Test Footer

  primaryBottomSidebar

  CHÚ Ý

  Translate

  Rank Trafic

  Lưu trữ Blog

  Lượt xem